Planforum høsten 2016

Andre halvår 2016 ble det avholdt tre planforumsmøter i Nordland hvorav ett av disse var felles med Troms fylkeskommune.

Møter i planforum høsten 2016
31. august Bodø

1. Kommuneplanens arealdel, Vågan kommune

3. Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk - orientering

3. Kommunedelplan Mosjøen, Vefsn kommune

4. Kommuneplanens arealdel, Alstahaug kommune (videokonferanse)

Saksliste og møteplan

Møtereferat

8. - 9. september

Harstad

Felles planforum for Troms og Nordland

Tema: Hålogalandsvegen

29. september   Avlyst 
26. oktober   Avlyst
17. november   Avlyst
7. desember Bodø

1. Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning på høring. Hva betyr dette i praksis?

2. Detaljreguleringsplan for Sandnessjøen avlastningssenter, Alstahaug kommune (videokonferanse)

3. Erfaringer fra samordningsprosjektet FOSIN

4. Konklusjoner og anbefalinger i rapporten "Evaluering regionalt planforum"

5. Oppsummering av året som gikk - og planer for planforum 2017

Saksliste og møteplan

Møtereferat

Fant du det du lette etter?