Planforum våren 2016

Første halvår 2016 ble det avholdt tre planforumsmøter i Nordland. 

Møter i planforum våren 2016
20. januar       Bodø     

1. Kommuneplanens arealdel, Bodø kommune

2. Kommuneplanens arealdel, Sortland kommune

Saksliste og møteplan

10. februar Bodø

Ny E6 trase gjennom Sørfold, Statens vegvesen

2. mars Bodø/ annet KANSELLERT
6. april Bodø

1. Kommuneplanens arealdel, Fauske kommune

2. Forsøksordningen for samordning av innsigelser i Nordland (FOSIN), Fylkesmannen i Nordland

3. Regional plan for vannforvaltning, Nordland fylkeskommune

4. Pågående og planlagte prosjekter i Nordland, Jernbaneverket

5. Pågående og planlagte vegprosjekter i Nordland, Statens vegvesen

Saksliste og møteplan

27. april Bodø/ annet KANSELLERT
18. mai Bodø/ annet KANSELLERT
8. juni Bodø/ annet KANSELLERT

 

 

 

Fant du det du lette etter?