Møteplan for planforum 4. januar 2018

Tid: kl. 11:00 til 14:00

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsensgate 100, Bodø

Kl. 11:00 - 11:30 Lunsj i kantina i 1. etg.

Kl. 11:30 - 14:00 Kommuneplanens arealdel, Bodø kommune

Planen er på høring og offentlig ettersyn med frist 12. januar. 

Møtet vil ha fokus på å avklare eventuelle spørsmål til planen og behov for videre dialog.

Lenke til plandokumenter

Fant du det du lette etter?