Møteplan planforum 24. mai 2018

Tid: kl. 11:00 til 15:00

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsensgate 100, Bodø

 

Møteplan

 

Kl. 11:00 - 11:30 Lunsj i kantina i 1. etg. fylkeshuset

Kl. 11:30 - 13:00 Sak 1 Planprogram - kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune

Kl. 13:00-13:15 Pause

Kl. 13:15 - 14:00 Sak 2 Detaljreguleringsplan for kontorbygg til Brønnøysundregistrene i Havnekvartalet, Brønnøy kommune

Kl. 14:00 - 14:15 Pause

Kl. 14:15 - 15:00 Sak 2 forts.

 

 

Dokumenter til planforum

 

Sak 1: Vestvågøy kommune

 

Sak 2: Brønnøy kommune

Fant du det du lette etter?