Referat planforum 4. januar 2018

Tid: kl. 11:00 til 14:00

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsensgate 100, Bodø

Tilstede på møtet var representanter fra avdelinger i Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune, Husbanken, Sametinget, Bane NOR og Statens vegvesen.

 

På møtet presenterte Bodø kommune utvalgte problemstillinger knyttet til forslaget til kommuneplanens arealdel.  Møtet hadde fokus på å avklare eventuelle spørsmål til planen og behov for videre dialog før utgangen av høringsperioden. Planen er på høring og offentlig ettersyn med frist 12. januar 2018.

Fant du det du lette etter?