Planlegging i sjø

Helgelandsbase, Sandnessjøen - Klikk for stort bilde

Plan- og bygningsloven omfatter ikke bare landområdene, men også vassdrag og sjøområder ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Nordland fylkeskommune har veiledningsansvar ovenfor kommunene i saker knyttet til plan- og bygningsloven inkludert planer som omfatter sjøarealene.

Fylkeskommunen skal ivareta regionale interesser gjennom planveiledning og ved uttalelser til plansaker.

Fylkesplan for Nordland (2013-2025) angir arealpolitiske retningslinjer  (PDF, 709 kB) av betydning for planlegging i sjø.

På denne siden finner du informasjon om aktuelle forhold knyttet til kystsoneplanlegging.

 

Aktuelt

 

Stor interesse for blå planlegging i Nordland

 

Innsigelsessaker i sjø 

 

2016:

Godkjenner ikke kommunal bestemmelse om forbud mot høsting av tare I

Godkjenner ikke kommunal bestemmelse om forbud mot høsting av tare II 

Godkjenner ikke områder avsatt til akvakultur av hensyn til forsvaret og fiskeri

Godkjenner områder avsatt til akvakultur

 

2015:

Viderefører flerbruksområde for fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur

 

2010:

Ikke grunnlag for å åpne hele kommunens sjøarealer for akvakultur

 

Ressurser

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Se side 16)

Fiskeridirektoratets side om kystsoneplanlegging

 

Siden er under oppbygging

Fant du det du lette etter?
Christel Elvestad
Rådgiver plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø