Plannettverk i Nordland

Formålet med plannettverkene er å etablere en planfaglig diskusjonsarena og et nettverk for å styrke den planfaglige kompetansen i regionene. Plannettverk har som mål å bidra til bedre kjennskap mellom planleggere i kommunene og deres virke i det daglige planarbeid. 

Plannettverk for de syv regionene i Nordland ble opprettet i 2013. Plannettverkets deltagere er i hovedsak for kommunens administrasjon. Det er kommunene som bestemmer innhold på samlingene og er "eiere" av plannettverkene.

I forbindelse med møtene, er det  vertskommunen som tilrettelegger program, møtelokaler og lunsj. Nordland fylkeskommune er sekretariat og bidrar etter ønske med forslag til program. Fylkeskommunen bidrar eventuelt også med økonomisk støtte til gjennomføring.

NB! Klikk på ønsket region

Region Dato Sted Tema
Møteplan 2017
VESTERÅLEN

25. apri

 

 

5.sept. 2017l

 Øksnes

 

 

Lødingen den

 - Interkommunal 

kystsoneplanlegging

- Folkehelse i planarbeid

 

Folkehelse i kommuneplan  –  Universell utforming

 

LOFOTEN 2. mars Flakstad

 -Utviklingsarbeid

- Fremtidens fiskevær

OFOTEN
 
   
SALTEN
 
   
INDRE HELGELAND      
HELGELAND      
SØR HELGELAND      
FELLES PLANNETTVERK   Bodø  

 

Region Dato Sted Tema
Møteplan 2016
VESTERÅLEN 7.-8. sept.

Hadsel/

Børøya

-Interkommunal kystsoneplan

-Status planstrategi

LOFOTEN      
OFOTEN
27. oktober
Felles m/
Salten
Bodø -Interkommunal kystsoneplan
SALTEN
27. oktober
Felles m/
Ofoten
Bodø -Interkommunal kystsoneplan
INDRE HELGELAND *    
HELGELAND *    
SØR HELGELAND 1-2. sept. Vega Klimatilpasning i kommunal planlegging
FELLES PLANNETTVERK   Bodø  

*Bør samles snart

Møte ble avholdt i Saltdal 

 Tema for møtet denne gangen var kommunal planstrategi og kommunalt plansamarbeid.

Tema for møtet denne gangen var kommunal planstrategi og kommunalt plansamarbeid.

Bø i Vesterålen

Plannettverket for Vesterålen ble etablert november 2012 og inkluderer Lødingen kommune, Hadsel kommune, Sortland kommune, Bø kommune, Øksnes kommune, Andøy kommune. Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet.

Alle de sju regionene i Nordland har opprettet plannettverk i løpet av 2012 - 2013. Fylkeskommunen ønsker å bidra til ytterligere samordning gjennom felles årlig samlinger i tilknytning til plankonferansen.

Tid: 21. april kl 13.30 - 16.30

Sted: Scandic Havet, Bodø

 

Deltagere; Kommunene; Bodø, Hemnes, Vestvågøy, Flakstad, Lødingen, Bø, Sortland, Hadsel, Steigen, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Andøy, Beiarn, Brønnøy, Meløy, Narvik, Nesna, Værøy og Saltdal. Fylkesmannen i Nordland (landbruk/reindrift, miljø- og kommunalavd.), Kartverket, Nordland fylkeskommune ( Kulturminner i Nordland, kultur og miljø-, Samferdsel- og Næring og regional utviklingavd.) og Husbanken.

Nordland fylkeskommune inviterte kommunene til dialogmøte om kunnskapsgrunnlaget i Nordland og arbeidet med rullering av regional planstrategi. Dette møtet ble avholdt første del av dagen fra kl 0930 -1230. I tillegg til nevnte deltagere ovenfor deltok representanter fra fylkeskommunens utdannings- og folkehelseavdeling.

Plannettverk for Sør-Helgeland inkluderer Vega kommune, Vevelstad kommune, Brønnøy kommune, Sømna kommune og Bindal kommune.

 

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

 

Nettverket ble etablert mars 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Plannettverk for Salten inkluderer Hamarøy kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune, Fauske kommune, Bodø kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune, Beiarn kommune og Saltdal kommune.

 

Nettverket ble etablert april 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Plannettverk for Helgeland inkluderer Rødøy kommune, Træna kommune, Dønna kommune, Leirfjord kommuneAlstahaug kommune Vefsn kommune og Herøy kommune.

 

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

 

Nettverket ble etablert mars 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Plannettverk for Indre Helgeland inkluderer Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Rana kommune, Nesna kommune og Lurøy kommune.

 

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

 

Nettverket ble etablert april 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Fant du det du lette etter?
Mathea Nybakke
Rådgiver
Tim Christian Tomkins-Moseng
Rådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø