Plannettverk i Nordland

Formålet med plannettverkene er å etablere en planfaglig diskusjonsarena og et nettverk for å styrke den planfaglige kompetansen i regionene. Plannettverk har som mål å bidra til bedre kjennskap mellom planleggere i kommunene og deres virke i det daglige planarbeid. 

Plannettverk for de syv regionene i Nordland ble opprettet i 2013. Plannettverkets deltagere er i hovedsak for kommunens administrasjon. Det er kommunene som bestemmer innhold på samlingene og er "eiere" av plannettverkene.

I forbindelse med møtene, er det  vertskommunen som tilrettelegger program, møtelokaler og lunsj. Nordland fylkeskommune er sekretariat og bidrar etter ønske med forslag til program. Fylkeskommunen bidrar eventuelt også med økonomisk støtte til gjennomføring.

NB! Klikk på ønsket region

Region Dato Sted Tema
Møteplan 2017
VESTERÅLEN

25. apri

 

 

5.sept. 2017l

 Øksnes

 

 

Lødingen den

 - Interkommunal 

kystsoneplanlegging

- Folkehelse i planarbeid

 

Folkehelse i kommuneplan  –  Universell utforming

 

LOFOTEN 2. mars Flakstad

 -Utviklingsarbeid

- Fremtidens fiskevær

OFOTEN
 
   
SALTEN
 
   
INDRE HELGELAND      
HELGELAND      
SØR HELGELAND      
FELLES PLANNETTVERK   Bodø  

 

Region Dato Sted Tema
Møteplan 2016
VESTERÅLEN 7.-8. sept.

Hadsel/

Børøya

-Interkommunal kystsoneplan

-Status planstrategi

LOFOTEN      
OFOTEN
27. oktober
Felles m/
Salten
Bodø -Interkommunal kystsoneplan
SALTEN
27. oktober
Felles m/
Ofoten
Bodø -Interkommunal kystsoneplan
INDRE HELGELAND *    
HELGELAND *    
SØR HELGELAND 1-2. sept. Vega Klimatilpasning i kommunal planlegging
FELLES PLANNETTVERK   Bodø  

*Bør samles snart

Fant du det du lette etter?
Tim Christian Tomkins-Moseng
Rådgiver
Mathea Nybakke
Rådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø