Plannettverk i Nordland

Plannettverk for de syv regionene i Nordland ble opprettet i 2013. Plannettverkets deltagere er i hovedsak for kommunens administrasjon. Det er kommunene som bestemmer innhold på samlingene. Formålet er å etablere en planfaglig diskusjonsarena og et nettverk for å styrke den planfaglige kompetansen i regionene. Plannettverk bidrar til bedre kjennskap mellom planleggere i kommunene og deres virke i det daglige planarbeid. 

Nordland  - Klikk for stort bilde

Roller

Kommunene

  • «eier» plannettverkene
  • vertskommunen tilrettelegger program, møtelokaler og lunsj

                

Nordland fylkeskommune

  • er sekretariat
  • bidrar etter ønske med forslag til program
  • bidrar med eventuelt økonomisk støtte til gjennomføring

 

 

 

 

 

 

 

NB! Klikk på ønsket region

Region Dato Sted Tema
Møteplan 2017
VESTERÅLEN 25. april

 Øksnes

 - Interkommunal 

kystsoneplanlegging

- Folkehelse i planarbeid

LOFOTEN 2. mars Flakstad

 -Utviklingsarbeid

- Fremtidens fiskevær

OFOTEN
 
   
SALTEN
 
   
INDRE HELGELAND      
HELGELAND      
SØR HELGELAND      
FELLES PLANNETTVERK   Bodø  

 

Region Dato Sted Tema
Møteplan 2016
VESTERÅLEN 7.-8. sept.

Hadsel/

Børøya

-Interkommunal kystsoneplan

-Status planstrategi

LOFOTEN      
OFOTEN
27. oktober
Felles m/
Salten
Bodø -Interkommunal kystsoneplan
SALTEN
27. oktober
Felles m/
Ofoten
Bodø -Interkommunal kystsoneplan
INDRE HELGELAND *    
HELGELAND *    
SØR HELGELAND 1-2. sept. Vega Klimatilpasning i kommunal planlegging
FELLES PLANNETTVERK   Bodø  

*Bør samles snart

Fant du det du lette etter?
Rådgiver
Rådgiver

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø