By- og regionsenterpolitikk

By- og regionsenterpolitikk for Nordland

I desember 2016 vedtok Nordland fylkesting en regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Nå arbeider fylkeskommunen og de ti regionsenterkommunene med å følge opp planen i praksis. 

Det er ti byer og tettsteder i Nordland som i henhold til Fylkesplan for Nordland har status som regionsentra: Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Narvik, Leknes, Svolvær og Sortland. Den regionale planen har som mål styrke byenes vekstkraft og attraktivitet. Oppfølgingen av tiltakene i handlingsprogrammet er godt i gang. Det er blant annet bevilget midler til kommunenes arbeid med byutvikling i Fauske, Sortland og Narvik, gjennomført en rekke møte i kommunene, og et første temamøte med politisk ledelse om handel, samt byromseminar i Sandnessjøen 2016Leknes 2017 og Fauske 2018.

(30.04.2019)

- Sterke og attraktive bysentra i Nordland er viktig for å hindre fraflytting. Derfor må både fylkeskommunen og kommunene jobbe målrettet med å styrke byenes rolle som regionsentra.

(19.12.2018)

Her finner vi en skattekiste med gode innspill og konkrete forslag til hva som skal til for å gjøre Fauske sentrum til et enda bedre sted å bo og besøke! 

(15.10.2018)

Med byromseminaret på Fauske 17. og 18. oktober setter fylkeskommunen byutvikling på agendaen for niende år på rad, denne gangen i samarbeid med Fauske kommune og Fauske næringsforum.

 

(04.05.2018)

Under fylkestinget i Narvik i april, vedtok fylkesrådet en bevilgning på 1 mill kroner i støtte til Narvik kommunes arbeid med byutvikling. 

Fant du det du lette etter?