Sentrumsutvikling og handel i Nordland

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV), inviterer ordførere og rådmenn i de 10 regionsentrene i Nordland til et halvdags temamøte om sentrumsutvikling med fokus på handel onsdag 4. april. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer også for å redegjøre for nasjonal politikk og forventninger til regional planlegging. 

På oppdrag fra Nordlands fylkeskommune har Asplan Viak utarbeidet statistikk om status og utviklingstrekk for varehandelen i Nordland. Dette kunnskapsgrunnlag vil bli presentert som grunnlag for diskusjonen på møtet.

Statistikken finner du her: Handel_i_Nordland  (PDF, 7 MB)

Møtet er en oppfølgning av handlingsprogrammet til Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

 

 

 

Fant du det du lette etter?