Internasjonalt arbeid

Internasjonalisering - Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Interreg

Fristen er satt til 28. februar, og utlysningen er åpen for søknader om støtte til hovedprosjekt innen alle innsatsområdene.  

Den første søknadsrunden i Interreg Nord åpnet torsdag.

uft.jpg

Ungdommens fylkesting presenterte Agenda Day-konseptet i Izmir i Tyrkia 9. november

Brussel

BRUSSEL: EUs andre kommunikasjon om Arktis kom i juni 2012; et langt bedre dokument enn det første fra 2008.

Fra møtet i Bodø.

 

 

- Det er nødvendig at de regionale programmene i nordområderne arbeider mere sammen omkring den felles arktiske dimension.

 

gruppebilde_en.jpg

Flyruter og økonomisk/økologisk samarbeid i Barentsregionen, det var noen av temaene på møtet i Barents regionråd torsdag.

 

Nord-Norges Europakontor holder til i disse lokalene i Brussel.

Fylkesrådsleder Odd Eriksen, som representant for en av de tre eierne, er med i styret for Nord-Norges Europakontor. Bestillingsbrevet fra de tre eierne for 2013 er nå klart.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Eirik Fiva
Direktør Internasjonalt kontor
Lena Thorgersen
Rådgiver
Arbeidsområder