Interreg Nord

NB!

Tilskuddsordning regional medfinansiering Interreg er stengt i 2017 for nye søknader grunnet reduksjon i overføring fra KMD.  For mer informasjon om andre finansieringsmuligheter ved Nordland fyleskommune ta kontakt med Gunnhild Aasmoe eller Zdenek Dvorak. 

Interreg Nord - Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning
I Norge deltar de tre nordligste fylkene Finnmark, Troms og Nordland, i Sverige deltar Norrbotten og i Finland Lappland.

Innsatsområder
Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • Forskning og innovasjon
  • Entreprenørskap
  • Kultur og miljø
  • Felles arbeidsmarked

Delprogrammet Sàpmi hører også i Nord.


Finansiering
I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag 83 mill. Euro til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer € 42 mill. fra EU, € 24 mill. fra EU-medlemsland og € 17 mill. fra Norge. Generelt tilbys 60 % støtte til partnere fra EU-medlemsland, 50 % til partnere fra Norge.

 

Deltakelse
Minst to av regionene i minst to av landene i programmet må være med.

 

Mer informasjon

Internett:   www.interregnord.com

Publisert av Cecilie Henriksen. Sist endret 06.02.2017 15:12
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Zdenek Dvorak
Rådgiver