Kolarctic CBC

NB!

Tilskuddsordning regional medfinansiering Interreg er stengt i 2017 for nye søknader grunnet reduksjon i overføring fra KMD.  For mer informasjon om andre finansieringsmuligheter ved Nordland fyleskommune ta kontakt med Gunnhild Aasmoe eller Zdenek Dvorak. 

 

Kart Kolarctic - Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning
Programmet omfatter 12 regioner i 4 land.

Finland: Lappland, Nordlige Østrebotnia

Norge: Finnmark (NO), Nordland og Troms

Russland: Arkhangelsk, Karelen Leningrad Oblast, Murmansk, Nenets og St. Petersburg

Sverige: Norrbotten, Västerbotten

 

Innsatsområder
Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • Næringsliv
  • Miljø og klima
  • Transport
  • Grensesamarbeid

Finansiering
I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag € 63 mill. til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer € 25 mill. fra EU, € 12 mill. fra medlemsland og vel € 26 mill. fra ikke-medlemsland. Generelt tilbys 60 % støtte til partnere fra medlemsland, 50 % til partnere fra ikke-medlemsland.

 

Deltakelse
Prosjektene skal ha partnere fra minst 3 land, hvorav minst 1 fra et Russland.

 

Mer informasjon

Internett             www.kolarctic.no

 

Publisert av Cecilie Henriksen. Sist endret 06.02.2017 15:13
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Gunnhild Aasmoe
Seniorrådgiver