Stedsutvikling

fauske.jpg - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har som mål at byer og tettsteder i Nordland skal styrke sin attraktivitet for befolkning, bedrifter og tilreisende. Satsningen på stedsutvikling omfatter økonomiske virkemidler til opparbeiding av offentlige uterom, i tillegg til planveiledning og kompetanseutvikling.

 

Strategi for stedsutvikling

Nordland fylkesting vedtok i april 2015 Strategi for stedsutvikling (PDF, 5 MB) som både skal legges til grunn for fylkesrådens behandling av kommunenes søknader om stedsutviklingstilskudd og fylkeskommunens øvrige veiledningsarbeid, kunnskaps- og kompetanseutvikling.
 

 

ALSTAHAUG (3).jpg - Klikk for stort bilde

Stedsutviklingstilskudd

Tilskuddsordningen for stedsutvikling er en av flere virkemiddelordninger for regional utvikling som er finansiert over den årlige bevilgningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her kan kommunene søke om inntil 50% støtte til investeringer i offentlige uterom i sine byer og tettsteder. Neste søknadsfrist er 1. mars 2017.
 

Strandpromenaden på Fauske  - Klikk for stort bilde

Offentlige uterom

På nettsiden offentlige uterom er en rekke av disse prosjektene dokumentert og presentert med foto og prosjektinformasjon. Målet med dette nettstedet er å formidle gode eksempler på gjennomførte uteromsprosjekter i Nordland. Les mer offentlige uterom på nettsiden www.nfk.no/uterom

 

Byromseminar NordlandMo i Rana  - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen arrangerer årlige byromseminar som belyser aktuelle problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland. Seminarrapporter og foredrag fra byromseminarene er lagt ut på nettsiden www.nfk.no/byrom. 

 

Byromseminar Nordland for 2016 arrangeres i samarbeid med Alstahaug kommune og Sentrum næringshage, og knyttes opp mot pågående arbeidet med regional plan for by- og regionsenterpolitikk.

 

Her kan du melde deg på byromseminaret - www.nfk.no/kurs

Publisert av Heidi Ramsvik. Sist endret 10.08.2016
HEMNES (49).jpg

Nettsiden "Offentlige uterom" har som mål å formidle kunnskap og erfaring om kommunenes arbeid med planlegging og investering i offentlige uterom i Nordland. Dette gjøres gjennom fotodokumentasjon og prosjektinformasjon av prosjekter hvor det er gitt regionalt tilskudd til stedsutvikling. Målet er å utvikle en plattform for inspirasjon og erfaringsutveksling.

Fant du det du lette etter?
Heidi  Ramsvik
Rådgiver stedsutvikling - Plan og Miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø