Jernbaneforum nord

Jernbaneforum nord

Målet til Jernbaneforum nord er å ha størst mulig påvirkningskraft for å videreutvikle våre to jernbaner i nord slik at det legges til rette for gode tilbud både for gods og persontrafikk.

Medlemmer i forumet er Nordland fylkeskommune, 7 regionråd og 8 jernbanekommuner som ligger langs våre jernbaner.

 
Leder er Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel i Nordland 
 
Sekretariat: Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune
 
 

Klikk for stort bilde


Dokumenter
 

Jernbaneforums innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029 (PDF, 21 kB)


Rapport

 «Forbedret togtilbud for pendling på Helgeland» (PDF, 5 MB)

 

Møtereferat:


2. mai 2018 Medlemsmøte

Referat fra møte (DOCX, 18 kB)


Presentasjoner
Presentasjon Nord-Norgebanen (PDF, 139 kB) av Tor Nicolaisen, Jernbanedirektoratet
Presentasjon Togpakke 2 (PDF, 472 kB) av Tor Nicolaisen, Jernbanedirektoratet
Presentasjon Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018-20129 (PPTX, 5 MB) av Nina Fjeldheim Hoelsæter, Jernbanedirektoratet
Smartere Transport - hva kan teknologien hjelpe oss med (PPTX, 2 MB) av Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune 

 

 

 

16. januar 2017 (PDF, 16 kB)

20. oktober 2016

15. desember 2015

 

 

Klikk for stort bilde

18. februar ble den første konferansen i Jernbaneforum nord sin regi arrangert. Hovedfokus for konferansen var de to jernbaner i nord. Det var nærmere 50 deltakere. Se innleggene her.

Her ligger referat og presentasjoner.

Her ligger referat og presentasjoner.

 

Raporten blir overlevert fylkesråd Willfred Nordlund

Ny rapport viser at det er fullt mulig å gi et vesentlig bedre togtilbud på Helgeland.

 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Svein Eggesvik
Fylkesråd for samferdsel
Rådgiver