Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Fylkesråd Aase Refsnes (SV) med ansatte på Rana tannklinikk

Gruben, Mo og Selfors tannklinikker er slått sammen til en ny stor klinikk for hele Rana kommune.

Bankgata tannklinikk

I Bodø drives det en rullerende tannlegevaktordning i samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og private tannleger.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Fylkesfagsjef tannhelse
Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef
Koordinator helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten