Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:


I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

 

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

 


 

Utdanningsnyheter:

Fylkesråd Hild-Marit Olsen Erik Hansen, Nicolai Moholt, Lasse Lien, Martin Mjelde og Martin Hansen fra FM-Brand UB (Runar Hauge var ikke til stede da bildet ble tatt)

Ungdomsbedriften FM-Brand UB i Bodø produserer hettegensere med et sterkt og viktig budskap: Fuck Mobbing. Nå får elevbedriften litt økonomisk drahjelp fra utdanningsråden for å få fram budskapet til enda flere.

Avtalen ble underskrevet av utdanningsrådene Hild-Marit Olsen og Roar Sollied, her flankert av fylkesutdanningssjefen i Troms, Børre Krudtå, og fylkesutdanningssjefen i Nordland, Nina Ellingsen Høiskar

Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune har inngått ny grenseavtale om søking og inntak til videregående opplæring for ungdom i grensekommunene mellom de to fylkeskommunene.

Hild-Marit Olsen

Kleiva landbruksskole på Sortland får en solid bygningsmessig opprusting fram mot 2022.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen stod for den offisielle åpningen av nyfjøsen ved Marka i høst, sammen med fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen, fylkesutdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar og rektor Kurt Henriksen

Fylkesrådet setter av 12 millioner kroner i økonomiplanen til nytt internat ved Marka landbruksskole ved Mosjøen videregående. Rådet vil også bruke 10 millioner til bygging av nytt sauefjøs og ny plansilo samme sted.

Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen (Ap) (bildet) tar med seg ordfører Rune Berg til Kunnskapsdepartementet for å framsnakke Saltdal videregående som undervisningssted for et nytt fagtilbud: lyd-, lys-, bilde- og sceneteknikk.

Hild-Marit Olsen og Tone Vangen underskriver smarbeidsavtalen

Nordland fylkeskommune og Nordland politidistrikt har underskrevet en samarbeidsavtale for å styrke det kriminalitetsforebyggende og holdningsskapende arbeidet i de videregående skolene.

Knut Petter Torgersen

- Nordland får et inntektstap på 459 millioner kroner frem mot 2022. Regjeringen og stortingets kutt fører til nedskjæringer i fylket. Vi foreslår derfor å skyve oppstart av ny videregående skole i Bodø, det sier fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap).

Brønnøysund videregående skole 1

En omlegging av telefonsystemet gjør at Brønnøysund videregående skole skifter telefonnummer fra mandag 22. oktober.

 

Hild-Marit Olsen

Stadig færre ungdom i Nordland velger studieforberedende fag. Dette er negativt for det totale kompetansebehovet i Nordland. 

Tomas Norvoll sammen med konstituert styre ved Bodø videregående skole (Martine Røvik, Sara Stenersen, Nias Horori, Ferdinand Vangen og Solveig Mosand; anført av Tobias Smith) under dagens skoleringsdag for tillitsvalgte elever

Det sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) da han i dag møtte omlag 80 tillitsvalgte elever fra Bodø videregående skole som var samlet til skolering.

Fant du det du lette etter?