Fag- og yrkesopplæring

Platearbeider.jpg - Klikk for stort bildePlatearbeider.jpg

Fagopplæring er yrkesutdanning på videregående nivå som fører fram til fag- eller svennebrev.

Elektriker3

Januar 2015 startet et 3-årig prosjekt med fokus på å skape varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv i Nordland. Utvikling av et nasjonalt digitalt verktøy tilknyttet nettstedet utdanning.no er en viktig del av prosjektet.

Nettsiden er under utarbeidelse

 

På denne siden finner du informasjon for deg som er godkjent lærebedrift, og som ønsker å få tips, råd og verktøy for å planlegge og gjennomføre god oppfølging av lærlingen.

 (Nettsiden er under utarbeidelse)

Innkjøpdekor

Som medlem i prøvenemnda for Nordland fylkeskommune må man ofte ut på reise. Her finner du informasjon om gjeldende retningslinjer for tjenestereiser.

Webtop_NiN.png

Søknadskjemaene Godkjenning som lærebedrift og Melding om ny faglig leder er nå digitalisert.

Stimuleringstilskuddet for nye lærebedrifter 2014 skal bidra til en vekst i antall godkjente lærebedrifter i Nordland fylke.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

$(TITTEL)