Fag- og yrkesopplæring

Platearbeider.jpg - Klikk for stort bildePlatearbeider.jpg

Fagopplæring er yrkesutdanning på videregående nivå som fører fram til fag- eller svennebrev.

Fag- og yrkesopplæringen i Norge gjennomføres normalt for lærlinger/lærekandidater med 2 år i skole og 2 år i bedrift. For voksne med lang praksis i faget er det mulig å avlegge fag- svenneprøve som praksiskandidat. 

Seksjonen for opplæring i skole og bedrift i Nordland fylkeskommune administrerer fagopplæring i Nordland. Seksjonen skal kvalitetssikre opplæringen som gis i lærebedrifter i Nordland. Dette innebærer blant annet:

  • Godkjenning av opplæringskontor, medlemsbedrifter og frittstående lærebedrifter 
  • Godkjenning av lærekontrakter og opplæringskontrakter
  • Formidling til læreplass
  • Oppfølging av lærebedrifter og opplæringskontor
  • Kurs og kompetanseheving for instruktører, faglige ledere og prøvenemnder
  • Godkjenning av oppmelding til fag-/svenne-/kompetanseprøver for lærlinger/lærekandidater, praksiskandidater
  • Utbetaling av tilskudd til lærebedrifter
  • Utstede kompetansebevis og fag-/svennebrev
  • Forberede saker til yrkesopplæringsnemnda
  • Informere om fag- og yrkesopplæring ut til samarbeidspartnere, brukere og innbyggere

 

Kontakt saksbehandler i fag
 

Lovfestet rett

Søkere til læreplass som ikke blir formidlet til bedrift innen 1.september, har rett til Vg3 i skole.

Det er viktig at bedrifter som ønsker lærlinger eller lærekandidater er tidlig ute med å tegne forhåndsavtale om læreplass.
 

►  Ny versjon av VigoBedrift er nå lagt ut

►  Tips og råd til deg som skal søke læreplass (PDF, 2 MB)

►  Oppmelding av lærlinger/lærekandidater til fag-/svenne-/kompetanseprøve

Elektriker3

Januar 2015 startet et 3-årig prosjekt med fokus på å skape varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv i Nordland. Utvikling av et nasjonalt digitalt verktøy tilknyttet nettstedet utdanning.no er en viktig del av prosjektet.

På denne siden finner du informasjon for deg som er godkjent lærebedrift, og som ønsker å få tips, råd og verktøy for å planlegge og gjennomføre god oppfølging av lærlingen.

Innkjøpdekor

Som medlem i prøvenemnda for Nordland fylkeskommune må man ofte ut på reise. Her finner du informasjon om gjeldende retningslinjer for tjenestereiser.

Webtop_NiN.png

Søknadskjemaene Godkjenning som lærebedrift og Melding om ny faglig leder er nå digitalisert.

Stimuleringstilskuddet for nye lærebedrifter 2014 skal bidra til en vekst i antall godkjente lærebedrifter i Nordland fylke.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner