Prøvenemnder

Snekker.jpg - Klikk for stort bilde

Prøvenemndene gjennomfører sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve, samt lærekandidater som avlegger kompetanseprøve.

 

På denne siden finner medlemmer i prøvenemndene i Nordland informasjon for bruk i sitt verv.

 

Reiser for prøvenemnder klikk her

 

 

Yrkesutvalg

I Nordland fungerer prøvenemndene også som yrkesutvalg. Yrkesutvalgene kan gi fylkeskommunen råd i spørsmål om godkjenning av lærebedrifter, innhold og organisering av opplæring, og ved vurdering av praksiskandidater. Ved forespørsel gi råd angående prøvestasjoner, skolerelaterte spørsmål som dimensjonering og prosjekt til fordypning med mer.

 

 

Sikrer god kvalitet

Prøvenemndas arbeid er viktig for kvalitet i fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemndene.

 

 
 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rådgiver, utdanning