Samarbeid skole - arbeidsliv i Nordland

Januar 2015 startet et 3-årig prosjekt med fokus på å skape varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv i Nordland. Utvikling av et nasjonalt digitalt verktøy tilknyttet nettstedet utdanning.no er en viktig del av prosjektet.

Behovet for et mer systematisk samarbeid mellom skoler og arbeidsliv framkommer både i nasjonale føringer, fra skoler og fra arbeidslivet. For å sikre kvalitet og relevans i undervisningen, er samarbeid om bruk av ulike opplæringsarenaer og ressurspersoner i arbeidslivet viktig for skolene. Det er behov for bedre kunnskap om arbeidslivet, og bedre utnyttelse av arbeidslivet som pedagogisk ressurs i skolene.

 

Kjennskap til regionens arbeidsliv, læreplass-situasjonen og muligheter for jobb etter endt utdanning, er sentrale element for at elever skal ta mest mulig kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Det er en utfordring å dimensjonere opplæringstilbudene i fylket slik at det er i samsvar med arbeidslivets behov.


Prosjektet har to hovedmål:
1. Utvikle hensiktsmessige og varige samarbeidsarenaer mellom skole og arbeidsliv som skal bidra til en mer velfungerende dimensjonering, flere læreplasser og mer bevisste utdanningsvalg
2. Utvikle og ta i bruk et nasjonalt digitalt verktøy for samarbeid mellom skole – arbeidsliv som skal inngå i utdanning.no


Det er inngått formelle samarbeidsavtaler med Senter for IKT i utdanningen, og NHO. Senter for IKT har ansvar for den tekniske utviklingen av det digitale verktøyet. 

Målgruppe for prosjektet: elever i grunnskole og videregående skole, lærere, rådgivere, skoleledere, foreldre, lærlinger, lærekandidater. I tillegg: skoleeier, opplæringskontor, arbeidslivet (offentlig og private virksomheter), karrieresentre og andre aktører som har en rolle i samarbeid skole og arbeidsliv.


Det digitale verktøyet kobler sammen informasjon mellom utdanning og arbeidsliv. For å få dette til brukes data fra offentlige register som Brønnøysundregisteret, NAV –register m flere. Det skal vise hvilke yrker bedrifter har ansatt, hvordan arbeidsmarkedet er for det aktuelle yrket, og muligheter for lærlingeplass. Man kan velge om oversikten skal vise for hele landet, ett eller flere fylker, og helt ned på kommunenivå.

 

Det digitale verktøyet skal i første omgang prøves ut ved noen videregående skoler i Nordland. I tillegg skal 2-3 andre fylker delta i utprøving. Målet er at det digitale verktøyet skal være klar til og utprøving tidlig høst 2015.
 

Fant du det du lette etter?