(21.07.2015)

Her finner du datoer for skriftlige eksamener:

Privatister som skal avlegge muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen, får opplyst eksamensdato fra skolen. De fleste vil gå i perioden november-desember om høsten og i april-mai om våren. Det kan bli endringer i eksamensdatoer. Fra våren 2016 vil også lokalgitt skriftlig eksamen ha mulighet for elektronisk levering av eksamensbesvarelsen. Vær oppmerksom på at noen eksamener krever bestemte hjelpemidler, som eksempel pc.

(02.02.2015)

Da bør du lese artikkelen, som forteller deg i grove trekk hvordan eksamen er organisert.  

 

På eksamen skal du få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av fagets læreplan som mulig. Dette betyr at du må være forberedt på å kunne snakke om ulike temaer i løpet av en halvtime, og du vil ofte tjene på å trekke inn relevante kunnskaper fra flere deler av læreplanen når du skal besvare et spørsmål. Noen kandidater synes det blir stressende med flere temaer på kort tid, så det er viktig at du er forberedt på dette.

(02.02.2015)

Eksamen kan organiseres med eller uten hjelpemidler. Siden det både på sentralgitt skriftlig eksamen og på lokalgitte eksamener nå har blitt vanlig å tillate alle hjelpemidler (i alle fall på deler av eksamen, les mer om dette i hovedartikkelen), så er det viktig at du som er eksamenskandidat kjenner reglene for fornuftig bruk av hjelpemidler. Du må også vite noe om hvordan du oppgir kilder. Det er særlig viktig at privatister og praksiskandidater leser dette.

(16.06.2015)

Hvem kan klage? 

(16.06.2017)

Skriftlige eksamener skal våren 2017 være ferdig sensurert 16 juni. Du vil få resultatet fra den skolen der du avla eksamen. Er du elev, vil du kunne se resultatet på iSkole så snart karakteren har kommet inn i det skoleadministrative systemet. Skolene sender ut vitnemål, kompetansebevis og utskrift av eksamensprotokoll fortløpende fra uke 25.

 

 

 

(12.08.2016)

 Perioden for oppmelding til høsteksamen er 24.08 -15.09

Det blir lenke til oppmeldig fra denne siden.

Se viktig informasjon under les mer

(16.06.2015)

På studieforberedende utdanningsprogram er fremmedspråk et obligatorisk fag. Elever fra språklige minoriteter kan i stedet for å ha opplæring i fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) ta privatisteksamen i noen alternative morsmål; liste over fremmedspråk du kan være privatist i, finner du på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet. Som privatist må du ta både skriftlig eksamen og muntlig eksamen. Fra og med skoleåret 2015-2016 vil Eksamenskontoret kun arrangere muntlig eksamen om høsten – frist for oppmelding til eksamen er 15 september. Skriftlig eksamen kan du ta både høst og vår. Ta kontakt med rådgiver på skolen om det er noe du lurer på.

Ved muntlig eksamen privatist i fremmedspråk: Fra og med høsten 2016 er det 30 minutter forberedelse (gjelder i Nordland fylkeskommune).

 

(16.11.2015)

Denne rettleiinga forteller alle som skal avlegge skriftlig eksamen - både elever og privatister - om regler som gjelder på eksamensdagen. Her kan du lese om frammøte, registrering,  forhold i eksamenslokalet, PC-bruk, hjelpemidler og innlevering av besvarelsen. Du får også noe kjennskap til regelverket rundt fusk og annullering av eksamen og dine rettigheter ved sjukdom og liknende. Til slutt er det en kort gjennomgang av klagemuligheter.

Det er viktig for for alle - og særlig for privatister - å sette seg nøye inn i dette reglementet før eksamen!

(02.02.2015)

Når du går opp til eksamen som privatist, er du sjøl ansvarlig for å skaffe deg informasjon om fagets læreplaner og om hva som kreves for å oppnå ulike karakterer i faget. Læreplanene for alle fag i Kunnskapsløftet finner du samla på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Det skal vere tilgjengeleg for privatistar kva som er måla for opplæringa og kva som blir lagt vekt på i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. (Forskrift § 3-10). Du finner informasjon om slike vurderingsrettleiinger videre i artikkelen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Inger Johanne Fære Forseth
Eksamensleder, Utdanningsavdelingen
Sonja Henriksen
Rådgiver, Utdanningsavdelingen