Generell studiekompetanse

Det finnes flere veger til generell studiekompetanse

UTDANNING/PRAKSIS

 

FAGKRAV

 

 

 

 

Fullført og bestått 3-årig videregående skole (vitnemål) på et studieforberedende utdanningsprogram 

(også 2 år yrkesfag og påbygging til generell studiekompetanse)

 

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

Fagopplæring med bestått fag-/

svennebrev

 

+

Norsk (hovedmål, sidemål, muntlig)

- 393 årstimer

Engelsk - 140 årstimer

Samfunnsfag - 84 årstimer

Historie - 140 årstimer

Matematikk - 224 årstimer

Naturfag - 140 årstimer

 

 

eller

 

 

 

 

Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen dvs fylt 23 år i opptaksåret med minst 5 års praksis/utdanning

 

+

 

 

I Nordland kan du ta de seks faga som kreves for generell studiekompetanse, som elev i Nettskolen i Nordland..

3-årig videregående utdanning

Fullført og bestått vitnemål fra følgende studieforberedende utdanningsprogram i Kunnskapsløftet  gir generell studiekompetanse:

Studiespesialisering:

  • formgivingsfag
  • realfag
  • språk, samfunnsfag og økonomi

Musikk/dans/drama

Idrettsfag

Yrkesfaglig Vg1 + Vg2 + Vg3 påbygging

 

23/5-regelen
For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må en

  • fylle minst 23 år i søknadsåret,
  • dekke alle de 6 obligatoriske fagkrava
  • dokumentere minst 5 års heiltids yrkespraksis/utdanning

Fagkrava teller som ett av de fem åra. Som utdanning teller også folkehøgskole og høgere utdanning av minst ett års lengde.

Som yrkespraksis teller også omsorgsarbeid og fullført militær-/ siviltjeneste.

Deltidsarbeid blir regna om til heiltid med utgangspunkt i 37,5 timers uke, men 90 % stilling eller mer regnes som full jobb. Deltidsarbeid under 50 % stilling eller arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke.

 

Fagkrava

Fagkrava kan være dekka på andre måter i Reform-94 og tidligere strukturer og skoleslag.

  

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Fagleder