Elevavtale for PC og læremidler i skolen

Til skolestart 2017/2018 tar Nordland fylkeskommune i bruk et nytt system som vil forenkle signering og betaling for elevPC-ordningen og gratis læremiddelordning. Systemet er web-basert og elever som starter på Vg1 skoleåret 2017/2018 må logge seg inn på vår nye portal for signering og betaling.
Adresse til portalen er: 
https://elevavtale.nfk.no/

Portalen fungerer slik at så fort elevene får Feide-konto kan de logge inn med denne og få autogenerert en kontrakt for ElevPC- og læremiddelordning. (Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler er slått sammen med avtale om leie av bærbar PC/Mac.) Deretter kan eleven på en enkel måte gi sine foresatte tilgang til å logge seg inn. Foreldrene vil da kunne bruke Bank-id for å signere kontrakten. Det er også mulig å betale leie for alle tre årene i løsningen. Ved betaling for alle tre årene i portalen gis det en rabatt på 400 kroner. De som ikke ønsker å betale avdragene samlet trenger kun å signere avtalen i portalen. Faktura vil da sendes ut en gang per skoleår.   


Når inntaket av elevene er klart vil informasjon gå ut til elevene via sms og e-post. I sms-en brukernavn (Feide-ID) og lenke til portalen ligge. Passord vil sendes via e-post.

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i vår nye portal på https://elevavtale.nfk.no/

I meny til høyre finner du lenke til Taps- og skademeldingsskjema samt Utlånsavtale for bærbar datamaskin (korttidslån).

Elever som tidligere har benyttet seg av PC-ordningen skal kun fylle ut Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler. Denne fylles ut og signeres på papir. Må leveres inn på skolen.

Fant du det du lette etter?