PC-ordningen skoleåret 2016 / 2017

Fylkestinget i Nordland viderefører obligatorisk bruk av bærbar datamaskin i videregående opplæring. 

Elevene får utlevert datamaskiner i forbindelse med skolestart, og datamaskinen blir utlevert under følgende betingelser:
 

  • At du og dine foresatte har undertegnet Avtale om leie av bærbar PC (eller Mac
  • At du betaler en egenandel for hvert skoleår (tilsvarer minimums-satsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse)
  • At du følger ordensreglementet og  ikt-reglementet for videregående skole


Elever som fullfører tre år på videregående skole overtar maskinen uten ytterligere kostnader. Yrkesfagelever som fullfører 2 år, kan overta maskinen mot å betale tredje egenandel når de slutter. Datamaskinen blir utlevert med standard oppsett og programvare. Maskinen har 3 års utvidet garanti. Men du må betale egenandel dersom maskinen blir stjålet eller du selv er skyld i at maskinen blir ødelagt. Dersom det oppstår havari, vil maskinen bli reinstallert med opprinnelig oppsett og programvare. Ved større reparasjoner vil du få utlevert en lånemaskin. Skolen ved IKT-tjenesten vil være behjelpelig dersom du får problemer med maskinen.    

Publisert av Niels Ivar Nicolaysen. Sist endret 08.08.2016
Fant du det du lette etter?