Hvorfor helsefremmende videregående skoler i Nordland?

Klikk for stort bilde

 

 

God helse er viktig for ungdoms utvikling og evne til mestring og læring. Videregående skole er en viktig arena for å formidle gode levevaner og en sunn livsstil.

«En god oppvekst varer hele livet», er det noe som heter - sågar i flere generasjoner. Det er i midler tid mye som tyder på at en dårlig oppvekst også gjør det. Derfor er det så viktig å bruke tid på det viktige grunnmuren.

 

En helsefremmende videregående skole er beskrevet gjennom 10 kriterier som definerer begrepet helsefremmende videregående skoler. Intensjonen med kriteriene for helsefremmende videregående skoler er å kunne systematisere og strukturere det helsefremmende arbeid i skolen på en bedre måte. Kriteriene vil også gjøre arbeidet mer forpliktende og resultatorientert og de vil forenkle evaluering og måling av fremgang og resultater. Psykisk helse et et av kriteriene.

 

Fundamentet for en god psykisk helse legges i barn- og ungdommen. Står du på en solid grunn, er dette med på å støtte den videre byggingen, helt til du står på toppen av byggverket og skuer ut over landskapet. Hva du ser, avhenger i stor grad av hva du har fått med deg på reisen. Fallskjermen på.

 

Skader på fundamentet er mulig å reparere – i noen grad. Men en dårlig psykisk helse medfører store omkostninger for den enkelte og samfunnet, først og fremst i form av personlige belastninger – men også i form av kostnader for samfunnet ved frafall i videregående skole, behandling, sosiale tjenester, sykefravær, uføretrygd og tapt arbeidsinnsats. I tillegg går gjerne disse skadene «i arv», slik en ser at fattigdom i stor grad går i arv fra foreldre til barn. Direktør for psykisk helse i Nasjonalt folkehelseinstitutt Arne Holte, anslår kostnadene ved psykisk uførhet til 62- 70 milliarder norske kroner pr år (2004- kroner).  

 

Dette innebærer i praksis at det ligger enorme menneskelige og økonomiske gevinster i å lykkes med et godt og systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid på arenaer hvor barn og unge befinner seg.

 

Hvem har ansvaret? Vi må løfte sammen for en god psykisk folkehelse. Lærere, ansatte og medelever er hver dag store bidragsytere, og hver og en kan bidra til å gjøre en forskjell for noen som trenger det. Men det å sette psykisk helse på timeplanen, krever også systematikk og langsiktig tenking. Dette skal Helsefremmende videregående skoler bidra med, og denne nettressursen er et bidrag til å styrke fokus og kunnskap om psykisk helse, og hva en kan gjøre for å være en god støttespiller.

 

Les og lær med på helsedirektoratets side om godt psykososialt skolemiljø