Opplæringstilbud for voksne

Sol - Klikk for stort bilde  

Dette er en oversikt over opplæringstilbudet for voksne innenfor videregående opplæring i Nordland. 

De som mangler opplæring på grunnskolenivå, må ta kontakt med kommunen som de bor i.

Opplæringstilbudet skal bygge på den enkeltes karriereveiledning og realkompetansevurdering. Opplæringen skal kunne kombineres med andre arbeids- og omsorgsoppgaver.

Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel, er det opprettet samlingsbaserte tilbud der man arbeider på nett i mellomperiodene. Opplæringen tilbys også gjennom nettundervisning - Nettskolen i Nordland - der søkerene kan benytte studieverksted ved de videregående skoler i Nordland.

For voksne med lang allsidig praksis innenfor yrkesfagene, tilbys eksamenforberedende kurs. Søknad om opplæring i fag som ikke er med i denne oversikten behandles individuelt.

Her søker du om videregående opplæring for voksne i Nordland: www.vigo.no

 

Fagtilbud Ansvarlig for tilbud og inntak Kapasitet Oppstart
Samlingsbaserte opplæringstilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring (fylkesdekkende)
Apotektekniker Vg3 Bodø vgs. 12 plasser August/september
Elenergi Vg2 Polarsirkelen vgs. 12 plasser Februar
Helsesekretær Vg3 Nettskolen i Nordland, Samlinger i Bodø, Mosjøen og Hadsel 24 plasser Bodø og Hadsel januar, Mosjøen august
Restaurant og matfag Vg1 Polarsirkelen vgs. Samordnes Vg2 Løpende inntak
Kokk- og servitørfag Vg2 Polarsirkelen vgs. 12 plasser Løpende inntak
Tannhelsesekretær Vg3 Bodø vgs. 12 plasser August/september
Teknikk og industriell produksjon Vg1 Bodø vgs. Samordnes Vg2 Januar og september
Kjøretøy Vg2 Bodø vgs. 6 plasser Januar og september
Industriteknologi Vg2 Bodø vgs.

6 plasser

Januar og september


En stor andel av opplæringstilbudene for voksne i Nordland, gis som nettstøttet opplæring i kombinasjon med lokal studieveiledning i studieverksted. Denne organiseringen skal ivareta nødvendig fleksibilitet ved inntak til opplæring og tilgjengelighet for voksne med opplæringsbehov.

 

Opplæringstilbud Ansvarlig for tilbud og inntak Lokal ressurs
Nettundervisning i kombinasjon med studieverksted
Inntak 2 ganger pr. år, august og januar

Generell studiekompetanse

(Fellesfag studieforberedende utdanningsprogram)

Nettskolen i Nordland Studieverksted
Fellesfag yrkesfaglige utdanningsprogram Nettskolen i Nordland Studieverksted
Helse- og oppvekstfag Vg1 Nettskolen i Nordland Studieverksted
Ambulansefag Vg2 Nettskolen i Nordland Studieverksted
Barne- og ungdomsarbeider Vg2 Nettskolen i Nordland Studieverksted
Helsearbeiderfag Vg2 Nettskolen i Nordland Studieverksted
Helseservicefag Vg2 Nettskolen i Nordland Studieverksted
Helsesekretær Vg3 Nettskolen i Nordland

Studieverksted
kombinert med
samlinger i Mosjøen vgs., Bodø vgs. og Hadsel vgs.

Service og samferdsel Vg1 Nettskolen i Nordland Studieverksted
Salg, service og sikkerhet Vg2 Nettskolen i Nordland Studieverksted
Realfag fordypning (Matematikk R1 og R2 samt Fysikk 1) Nettskolen i Nordland Studieverksted

 

Du kan lese mer om enkeltfagene som tilbys av Nettskolen i Nordland her.

 

Studieverksted i Nordland

Studieverkstedene er et sted der voksne får tilgang til internett og digitale verktøy. Deltakerne i studieverkstedet skal tilbys studieveiledning og opplæring i bruk av digitale hjelpemidler. Det kan også tilbys opplæring i studieteknikk spesielt knytta til nettstøtta opplæring og bruk av It's Learning.

 

Eksamensforberedende kurs yrkesfag

Eksamensforberedende kurs er tilbud tilrettelagt for voksne med praksiserfaring fra arbeidslivet. Kursene arrangeres ut fra registrerte søknader og gjennomføres som deltidsopplæring med samlinger, en kveld pr. uke, forelesninger på nett osv. Kurstilbudet har normalt en ramme på inntil 150 timer. Tilbudet vil variere ut fra når og hvor behovet oppstår.

Kurstilbud Ansvarlig kursarrangør Sted Organisering
Eksamensforberedende kurs yrkesfag
Renholdsoperatør Folkeuniversitetet Hele Nordland Lyd/bilde
       
Fant du det du lette etter?