Vurdering og dokumentasjon av realkompetanse

Kokk2.jpg - Klikk for stort bilde

Realkompetanse er all kompetansen du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet/ulønnet arbeid, etterutdanning, kurs, fritidsaktiviteter og annet. 

Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i videregående skole.

Voksne over 25 år som har rett til videregående opplæring, har også rett til å få vurdert sin realkompetanse gratis, enten de søker opplæring eller ikke. Du kan få godkjent hele fag eller deler av fag. Kompetansebeviset angir hvilke mål i læreplanen for hvert fag som er godkjent. Det gis ikke graderte karakterer, bare betegnelsen godkjent.Om du søker opplæring, vil realkompetansevurderingen vise hva du må ha opplæring i og være grunnlag for å planlegge opplæringsløp. For de aller fleste medfører godkjent realkompetanse at opplæringsløpet blir avkortet. Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått opplæring.Om du ikke søker opplæring, vil en dokumentasjon av realkompetanse være nyttig i forbindelse med jobbsøking eller ved endring av arbeidsoppgaver på jobben.
 

Hvordan får jeg vurdert min realkompetanse?

I Nordland starter en realkompetansevurdering med en gjennomgang av all skriftlig dokumentasjon du har fra arbeidserfaring, kurs, tillitsverv opplæring osv. I tillegg til dette gjennomføres det en fagsamtale med en fagkonsulent som kjenner ditt fagområde. I noen tilfeller gjennomfører vi også yrkesprøving, der du kan få vise i praksis hvordan du utøver ditt fag.

 

Hva koster det?

Realkompetansevurdering er gratis for alle voksne i Nordland. Fylkeskommunen dekker ikke reiser og opphold som eventuelt blir nødvendig for å gjennomføre yrkesprøving.
 

Hvordan søke om realkompetansevurdering?

Søk på www.vigo.no eller kontakt nærmeste karrieresenter dersom du trenger hjelp/informasjon. 

Kopier av alle attester, vitnemål og annet som du mener er relevant for å synliggjøre kompetansen din må sendes/leveres til ditt nærmeste karrieresenter.


 

Publisert av Siv Tone Slettbakk. Sist endret 23.09.2016
Fant du det du lette etter?